Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.
Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS09 Mở Thưởng Ngày 02/03/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS09 Mở Thưởng Ngày 02/03/2018

Friday , 09 Mar 2018

Kỳ vé  03KS09  mở thưởng ngày thứ Sáu 02/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tỉnh Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS08 Mở Thưởng Ngày 23/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS08 Mở Thưởng Ngày 23/02/2018

Friday , 02 Mar 2018

Kỳ vé  02KS08  mở thưởng ngày thứ Sáu 23/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS07 Mở Thưởng Ngày 16/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS07 Mở Thưởng Ngày 16/02/2018

Friday , 02 Mar 2018

Kỳ vé  02KS07  mở thưởng ngày thứ Sáu 16/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS06 Mở Thưởng Ngày 09/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS06 Mở Thưởng Ngày 09/02/2018

Friday , 23 Feb 2018

Kỳ vé  02KS06  mở thưởng ngày thứ Sáu 09/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS05 Mở Thưởng Ngày 02/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS05 Mở Thưởng Ngày 02/02/2018

Friday , 09 Feb 2018

Kỳ vé  02KS05  mở thưởng ngày thứ Sáu 02/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS04 Mở Thưởng Ngày 26/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS04 Mở Thưởng Ngày 26/01/2018

Thursday , 01 Feb 2018

Kỳ vé  01KS04  mở thưởng ngày thứ Sáu 26/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS03 Mở Thưởng Ngày 19/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS03 Mở Thưởng Ngày 19/01/2018

Friday , 26 Jan 2018

Kỳ vé  01KS03  mở thưởng ngày thứ Sáu 19/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  TP Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS02 Mở Thưởng Ngày 12/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS02 Mở Thưởng Ngày 12/01/2018

Thursday , 18 Jan 2018

Kỳ vé  01KS02  mở thưởng ngày thứ Sáu 12/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS01 Mở Thưởng Ngày 05/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS01 Mở Thưởng Ngày 05/01/2018

Thursday , 18 Jan 2018

Kỳ vé  01KS01  mở thưởng ngày thứ Sáu 05/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Vĩnh Long đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS52 Mở Thưởng Ngày 29/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS52 Mở Thưởng Ngày 29/12/2017

Friday , 05 Jan 2018

Kỳ vé  12KS52  mở thưởng ngày thứ Sáu 29/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

 

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS51 Mở Thưởng Ngày 22/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS51 Mở Thưởng Ngày 22/12/2017

Thursday , 28 Dec 2017

Kỳ vé  12KS51  mở thưởng ngày thứ Sáu 22/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Bến Cát - Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS50 Mở Thưởng Ngày 15/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS50 Mở Thưởng Ngày 15/12/2017

Thursday , 21 Dec 2017

Kỳ vé  12KS50  mở thưởng ngày thứ Sáu 15/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS49 Mở Thưởng Ngày 08/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS49 Mở Thưởng Ngày 08/12/2017

Thursday , 14 Dec 2017

Kỳ vé  12KS49  mở thưởng ngày thứ Sáu 08/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS48 Mở Thưởng Ngày 01/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS48 Mở Thưởng Ngày 01/12/2017

Thursday , 07 Dec 2017

Kỳ vé  12KS48  mở thưởng ngày thứ Sáu 01/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS47 Mở Thưởng Ngày 24/11/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS47 Mở Thưởng Ngày 24/11/2017

Thursday , 30 Nov 2017

Kỳ vé  11KS47  mở thưởng ngày thứ Sáu 24/11/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tỉnh Đồng Nai  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS46 Mở Thưởng Ngày 17/11/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS46 Mở Thưởng Ngày 17/11/2017

Thursday , 23 Nov 2017

Kỳ vé  11KS46  mở thưởng ngày thứ Sáu 17/11/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  TP Hồ Chí Minh  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS45 Mở Thưởng Ngày 10/11/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS45 Mở Thưởng Ngày 10/11/2017

Saturday , 18 Nov 2017

Kỳ vé  11KS45  mở thưởng ngày thứ Sáu 10/11/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  TP Hồ Chí Minh  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS44 Mở Thưởng Ngày 03/11/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 11KS44 Mở Thưởng Ngày 03/11/2017

Thursday , 09 Nov 2017

Kỳ vé  11KS44   mở thưởng ngày thứ Sáu 03/11/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  TP Hồ Chí Minh  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 27/10/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 27/10/2017

Friday , 03 Nov 2017

Kỳ vé  10KS43   mở thưởng ngày thứ Sáu 27/10/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Vũng Tàu  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 20/10/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 20/10/2017

Friday , 27 Oct 2017

Kỳ vé  10KS42   mở thưởng ngày thứ Sáu 20/10/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Trảng Bom Đồng Nai  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
5787020
Hôm nay 03765
Tuần này 023245
Tháng này 043300
Tổng truy cập 5787020
Trực tuyến
Gửi câu hỏi