Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.
Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS31 Mở Thưởng Ngày 03/8/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS31 Mở Thưởng Ngày 03/8/2018

Friday , 17 Aug 2018

Kỳ vé  08KS31  mở thưởng ngày thứ Sáu 03/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 27/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 27/07/2018

Friday , 03 Aug 2018

Kỳ vé  07KS30  mở thưởng ngày thứ Sáu 27/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 20/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 20/07/2018

Friday , 03 Aug 2018

Kỳ vé  07KS29  mở thưởng ngày thứ Sáu 20/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 13/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 13/07/2018

Tuesday , 24 Jul 2018

Kỳ vé  07KS28  mở thưởng ngày thứ Sáu 13/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 06/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 06/07/2018

Friday , 20 Jul 2018

Kỳ vé  07KS27  mở thưởng ngày thứ Sáu 06/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 29/06/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 29/06/2018

Friday , 06 Jul 2018

Kỳ vé  06KS26  mở thưởng ngày thứ Sáu 29/06/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Phước đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS24 Mở Thưởng Ngày 15/06/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS24 Mở Thưởng Ngày 15/06/2018

Monday , 25 Jun 2018

Kỳ vé  06KS24  mở thưởng ngày thứ Sáu 15/06/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS23 Mở Thưởng Ngày 08/06/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS23 Mở Thưởng Ngày 08/06/2018

Wednesday , 13 Jun 2018

Kỳ vé  06KS23  mở thưởng ngày thứ Sáu 08/06/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS22 Mở Thưởng Ngày 01/06/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS22 Mở Thưởng Ngày 01/06/2018

Wednesday , 13 Jun 2018

Kỳ vé  06KS22  mở thưởng ngày thứ Sáu 01/06/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS21 Mở Thưởng Ngày 25/05/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS21 Mở Thưởng Ngày 25/05/2018

Thursday , 31 May 2018

Kỳ vé  05KS21  mở thưởng ngày thứ Sáu 25/05/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS20 Mở Thưởng Ngày 18/05/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS20 Mở Thưởng Ngày 18/05/2018

Thursday , 24 May 2018

Kỳ vé  05KS20  mở thưởng ngày thứ Sáu 18/05/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS19 Mở Thưởng Ngày 11/05/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS19 Mở Thưởng Ngày 11/05/2018

Wednesday , 23 May 2018

Kỳ vé  05KS19  mở thưởng ngày thứ Sáu 11/05/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS18 Mở Thưởng Ngày 04/05/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS18 Mở Thưởng Ngày 04/05/2018

Friday , 11 May 2018

Kỳ vé  05KS18  mở thưởng ngày thứ Sáu 04/05/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS17 Mở Thưởng Ngày 17/04/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS17 Mở Thưởng Ngày 17/04/2018

Friday , 11 May 2018

Kỳ vé  04KS17  mở thưởng ngày thứ Sáu 27/04/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS15 Mở Thưởng Ngày 13/04/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS15 Mở Thưởng Ngày 13/04/2018

Friday , 04 May 2018

Kỳ vé  04KS15  mở thưởng ngày thứ Sáu 13/04/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS14 Mở Thưởng Ngày 06/04/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS14 Mở Thưởng Ngày 06/04/2018

Saturday , 14 Apr 2018

Kỳ vé  04KS14  mở thưởng ngày thứ Sáu 06/04/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS13 Mở Thưởng Ngày 30/03/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS13 Mở Thưởng Ngày 30/03/2018

Friday , 06 Apr 2018

Kỳ vé  03KS13  mở thưởng ngày thứ Sáu 30/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS12 Mở Thưởng Ngày 23/03/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS12 Mở Thưởng Ngày 23/03/2018

Friday , 30 Mar 2018

Kỳ vé  03KS12  mở thưởng ngày thứ Sáu 23/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS11 Mở Thưởng Ngày 16/03/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS11 Mở Thưởng Ngày 16/03/2018

Friday , 23 Mar 2018

Kỳ vé  03KS11  mở thưởng ngày thứ Sáu 16/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS10 Mở Thưởng Ngày 09/03/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS10 Mở Thưởng Ngày 09/03/2018

Friday , 16 Mar 2018

Kỳ vé  03KS10  mở thưởng ngày thứ Sáu 09/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
5786832
Hôm nay 03577
Tuần này 023057
Tháng này 043300
Tổng truy cập 5786832
Trực tuyến
Gửi câu hỏi