Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3827446 hoặc 0274-3824151.
Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS18 Mở Thưởng Ngày 04/05/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS18 Mở Thưởng Ngày 04/05/2018

Friday , 11 May 2018

Kỳ vé  05KS18  mở thưởng ngày thứ Sáu 04/05/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS17 Mở Thưởng Ngày 17/04/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS17 Mở Thưởng Ngày 17/04/2018

Friday , 11 May 2018

Kỳ vé  04KS17  mở thưởng ngày thứ Sáu 27/04/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS15 Mở Thưởng Ngày 13/04/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS15 Mở Thưởng Ngày 13/04/2018

Friday , 04 May 2018

Kỳ vé  04KS15  mở thưởng ngày thứ Sáu 13/04/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS14 Mở Thưởng Ngày 06/04/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 04KS14 Mở Thưởng Ngày 06/04/2018

Saturday , 14 Apr 2018

Kỳ vé  04KS14  mở thưởng ngày thứ Sáu 06/04/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh  đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS13 Mở Thưởng Ngày 30/03/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS13 Mở Thưởng Ngày 30/03/2018

Friday , 06 Apr 2018

Kỳ vé  03KS13  mở thưởng ngày thứ Sáu 30/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS12 Mở Thưởng Ngày 23/03/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS12 Mở Thưởng Ngày 23/03/2018

Friday , 30 Mar 2018

Kỳ vé  03KS12  mở thưởng ngày thứ Sáu 23/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS11 Mở Thưởng Ngày 16/03/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS11 Mở Thưởng Ngày 16/03/2018

Friday , 23 Mar 2018

Kỳ vé  03KS11  mở thưởng ngày thứ Sáu 16/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS10 Mở Thưởng Ngày 09/03/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS10 Mở Thưởng Ngày 09/03/2018

Friday , 16 Mar 2018

Kỳ vé  03KS10  mở thưởng ngày thứ Sáu 09/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS09 Mở Thưởng Ngày 02/03/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 03KS09 Mở Thưởng Ngày 02/03/2018

Friday , 09 Mar 2018

Kỳ vé  03KS09  mở thưởng ngày thứ Sáu 02/03/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tỉnh Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS08 Mở Thưởng Ngày 23/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS08 Mở Thưởng Ngày 23/02/2018

Friday , 02 Mar 2018

Kỳ vé  02KS08  mở thưởng ngày thứ Sáu 23/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS07 Mở Thưởng Ngày 16/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS07 Mở Thưởng Ngày 16/02/2018

Friday , 02 Mar 2018

Kỳ vé  02KS07  mở thưởng ngày thứ Sáu 16/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS06 Mở Thưởng Ngày 09/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS06 Mở Thưởng Ngày 09/02/2018

Friday , 23 Feb 2018

Kỳ vé  02KS06  mở thưởng ngày thứ Sáu 09/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS05 Mở Thưởng Ngày 02/02/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 02KS05 Mở Thưởng Ngày 02/02/2018

Friday , 09 Feb 2018

Kỳ vé  02KS05  mở thưởng ngày thứ Sáu 02/02/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS04 Mở Thưởng Ngày 26/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS04 Mở Thưởng Ngày 26/01/2018

Thursday , 01 Feb 2018

Kỳ vé  01KS04  mở thưởng ngày thứ Sáu 26/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS03 Mở Thưởng Ngày 19/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS03 Mở Thưởng Ngày 19/01/2018

Friday , 26 Jan 2018

Kỳ vé  01KS03  mở thưởng ngày thứ Sáu 19/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  TP Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS02 Mở Thưởng Ngày 12/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS02 Mở Thưởng Ngày 12/01/2018

Thursday , 18 Jan 2018

Kỳ vé  01KS02  mở thưởng ngày thứ Sáu 12/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS01 Mở Thưởng Ngày 05/01/2018

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 01KS01 Mở Thưởng Ngày 05/01/2018

Thursday , 18 Jan 2018

Kỳ vé  01KS01  mở thưởng ngày thứ Sáu 05/01/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Vĩnh Long đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS52 Mở Thưởng Ngày 29/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS52 Mở Thưởng Ngày 29/12/2017

Friday , 05 Jan 2018

Kỳ vé  12KS52  mở thưởng ngày thứ Sáu 29/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

 

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS51 Mở Thưởng Ngày 22/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS51 Mở Thưởng Ngày 22/12/2017

Thursday , 28 Dec 2017

Kỳ vé  12KS51  mở thưởng ngày thứ Sáu 22/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Bến Cát - Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS50 Mở Thưởng Ngày 15/12/2017

Giải Đặc Biệt Kỳ Vé 12KS50 Mở Thưởng Ngày 15/12/2017

Thursday , 21 Dec 2017

Kỳ vé  12KS50  mở thưởng ngày thứ Sáu 15/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở  Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
4689196
Hôm nay 0303
Tuần này 039569
Tháng này 043300
Tổng truy cập 4689196
Trực tuyến
Gửi câu hỏi