Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.
Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS44 Mở Thưởng Ngày 01/11/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS44 Mở Thưởng Ngày 01/11/2019

Friday , 08 Nov 2019

Kỳ vé 11KS44 mở thưởng ngày thứ Sáu 01/11/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 30/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 30/10/2019

Thursday , 31 Oct 2019

Kỳ vé 10KS43 mở thưởng ngày thứ Sáu 25/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 18/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 18/10/2019

Friday , 25 Oct 2019

Kỳ vé 10KS42 mở thưởng ngày thứ Sáu 18/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS41 Mở Thưởng Ngày 11/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS41 Mở Thưởng Ngày 11/10/2019

Thursday , 17 Oct 2019

Kỳ vé 10KS41 mở thưởng ngày thứ Sáu 11/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS40 Mở Thưởng Ngày 04/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS40 Mở Thưởng Ngày 04/10/2019

Friday , 11 Oct 2019

Kỳ vé 10KS40 mở thưởng ngày thứ Sáu 04/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS39 Mở Thưởng Ngày 27/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS39 Mở Thưởng Ngày 27/9/2019

Friday , 04 Oct 2019

Kỳ vé 09KS39 mở thưởng ngày thứ Sáu 27/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS38 Mở Thưởng Ngày 20/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS38 Mở Thưởng Ngày 20/9/2019

Friday , 27 Sep 2019

Kỳ vé 09KS38 mở thưởng ngày thứ Sáu 20/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS37 Mở Thưởng Ngày 13/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS37 Mở Thưởng Ngày 13/9/2019

Friday , 20 Sep 2019

Kỳ vé  09KS37 mở thưởng ngày thứ Sáu 13/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS36 Mở Thưởng Ngày 06/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS36 Mở Thưởng Ngày 06/9/2019

Friday , 13 Sep 2019

Kỳ vé  09KS36 mở thưởng ngày thứ Sáu 06/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Thuận đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS35 Mở Thưởng Ngày 30/8/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS35 Mở Thưởng Ngày 30/8/2019

Friday , 13 Sep 2019

Kỳ vé  08KS35 mở thưởng ngày thứ Sáu 30/8/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS34 Mở Thưởng Ngày 23/8/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS34 Mở Thưởng Ngày 23/8/2019

Thursday , 29 Aug 2019

Kỳ vé  08KS34 mở thưởng ngày thứ Sáu 23/8/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS33 Mở Thưởng Ngày 16/8/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS33 Mở Thưởng Ngày 16/8/2019

Thursday , 29 Aug 2019

Kỳ vé  08KS33 mở thưởng ngày thứ Sáu 16/8/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS32 Mở Thưởng Ngày 09/8/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS32 Mở Thưởng Ngày 09/8/2019

Friday , 16 Aug 2019

Kỳ vé  08KS32 mở thưởng ngày thứ Sáu 09/8/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS31 Mở Thưởng Ngày 02/8/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS31 Mở Thưởng Ngày 02/8/2019

Thursday , 08 Aug 2019

Kỳ vé  08KS31 mở thưởng ngày thứ Sáu 02/8/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 26/7/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 26/7/2019

Friday , 02 Aug 2019

Kỳ vé  07KS30  mở thưởng ngày thứ Sáu 26/7/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Thuận đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 19/7/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 19/7/2019

Friday , 26 Jul 2019

Kỳ vé  07KS29  mở thưởng ngày thứ Sáu 19/7/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở TP Hồ Chí minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 12/7/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 12/7/2019

Friday , 19 Jul 2019

Kỳ vé  07KS28  mở thưởng ngày thứ Sáu 12/7/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở TP Hồ Chí minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 05/7/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 05/7/2019

Friday , 12 Jul 2019

Kỳ vé  07KS27  mở thưởng ngày thứ Sáu 05/7/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 28/6/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 28/6/2019

Friday , 05 Jul 2019

Kỳ vé  06KS26  mở thưởng ngày thứ Sáu 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS25 Mở Thưởng Ngày 21/6/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS25 Mở Thưởng Ngày 21/6/2019

Friday , 28 Jun 2019

Kỳ vé  06KS25  mở thưởng ngày thứ Sáu 21/6/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
9635533
Hôm nay 0634
Tuần này 030036
Tháng này 07824
Tổng truy cập 9635533
Trực tuyến
Gửi câu hỏi