Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3827446 hoặc 0274-3824151.
Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 26/10/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 26/10/2018

Friday , 09 Nov 2018

Kỳ vé  10KS43  mở thưởng ngày thứ Sáu 26/10/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bến Tre đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 19/10/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 19/10/2018

Friday , 26 Oct 2018

Kỳ vé  10KS42  mở thưởng ngày thứ Sáu 19/10/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS41 Mở Thưởng Ngày 12/10/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS41 Mở Thưởng Ngày 12/10/2018

Friday , 19 Oct 2018

Kỳ vé  10KS41  mở thưởng ngày thứ Sáu 12/10/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS40 Mở Thưởng Ngày 05/10/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS40 Mở Thưởng Ngày 05/10/2018

Friday , 12 Oct 2018

Kỳ vé  10KS40  mở thưởng ngày thứ Sáu 05/10/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS39 Mở Thưởng Ngày 28/9/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS39 Mở Thưởng Ngày 28/9/2018

Friday , 05 Oct 2018

Kỳ vé  09KS39  mở thưởng ngày thứ Sáu 28/9/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS38 Mở Thưởng Ngày 21/9/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS38 Mở Thưởng Ngày 21/9/2018

Friday , 28 Sep 2018

Kỳ vé  09KS38  mở thưởng ngày thứ Sáu 21/9/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Thuận đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS37 Mở Thưởng Ngày 14/9/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS37 Mở Thưởng Ngày 14/9/2018

Friday , 21 Sep 2018

Kỳ vé  09KS37  mở thưởng ngày thứ Sáu 14/9/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS36 Mở Thưởng Ngày 07/9/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS36 Mở Thưởng Ngày 07/9/2018

Friday , 14 Sep 2018

Kỳ vé  09KS36  mở thưởng ngày thứ Sáu 07/9/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS35 Mở Thưởng Ngày 31/8/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS35 Mở Thưởng Ngày 31/8/2018

Saturday , 08 Sep 2018

Kỳ vé  08KS35  mở thưởng ngày thứ Sáu 31/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS34 Mở Thưởng Ngày 24/8/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS34 Mở Thưởng Ngày 24/8/2018

Friday , 31 Aug 2018

Kỳ vé  08KS34  mở thưởng ngày thứ Sáu 24/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Phước đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS33 Mở Thưởng Ngày 17/8/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS33 Mở Thưởng Ngày 17/8/2018

Tuesday , 28 Aug 2018

Kỳ vé  08KS33  mở thưởng ngày thứ Sáu 17/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS32 Mở Thưởng Ngày 10/8/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS32 Mở Thưởng Ngày 10/8/2018

Friday , 17 Aug 2018

Kỳ vé  08KS32  mở thưởng ngày thứ Sáu 10/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Thuận đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS31 Mở Thưởng Ngày 03/8/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS31 Mở Thưởng Ngày 03/8/2018

Friday , 17 Aug 2018

Kỳ vé  08KS31  mở thưởng ngày thứ Sáu 03/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 27/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 27/07/2018

Friday , 03 Aug 2018

Kỳ vé  07KS30  mở thưởng ngày thứ Sáu 27/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 20/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 20/07/2018

Friday , 03 Aug 2018

Kỳ vé  07KS29  mở thưởng ngày thứ Sáu 20/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 13/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 13/07/2018

Tuesday , 24 Jul 2018

Kỳ vé  07KS28  mở thưởng ngày thứ Sáu 13/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 06/07/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 06/07/2018

Friday , 20 Jul 2018

Kỳ vé  07KS27  mở thưởng ngày thứ Sáu 06/07/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 29/06/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 29/06/2018

Friday , 06 Jul 2018

Kỳ vé  06KS26  mở thưởng ngày thứ Sáu 29/06/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Phước đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS24 Mở Thưởng Ngày 15/06/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS24 Mở Thưởng Ngày 15/06/2018

Monday , 25 Jun 2018

Kỳ vé  06KS24  mở thưởng ngày thứ Sáu 15/06/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS23 Mở Thưởng Ngày 08/06/2018

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS23 Mở Thưởng Ngày 08/06/2018

Wednesday , 13 Jun 2018

Kỳ vé  06KS23  mở thưởng ngày thứ Sáu 08/06/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
5075163
Hôm nay 04155
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 5075163
Trực tuyến
Gửi câu hỏi