Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.
Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 01KS03 Mở Thưởng Ngày 17/01/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 01KS03 Mở Thưởng Ngày 17/01/2020

Tuesday , 21 Jan 2020

Kỳ vé 01KS03 mở thưởng ngày thứ Sáu 17/01/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 01KS02 Mở Thưởng Ngày 10/01/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 01KS02 Mở Thưởng Ngày 10/01/2020

Wednesday , 15 Jan 2020

Kỳ vé 01KS02 mở thưởng ngày thứ Sáu 10/01/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Phước đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 01KS01 Mở Thưởng Ngày 03/01/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 01KS01 Mở Thưởng Ngày 03/01/2020

Wednesday , 08 Jan 2020

Kỳ vé 01KS01 mở thưởng ngày thứ Sáu 03/01/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS52 Mở Thưởng Ngày 27/12/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS52 Mở Thưởng Ngày 27/12/2019

Friday , 03 Jan 2020

Kỳ vé 12KS52 mở thưởng ngày thứ Sáu 27/12/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở TP Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS51 Mở Thưởng Ngày 20/12/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS51 Mở Thưởng Ngày 20/12/2019

Thursday , 02 Jan 2020

Kỳ vé 12KS51 mở thưởng ngày thứ Sáu 20/12/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS50 Mở Thưởng Ngày 13/12/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS50 Mở Thưởng Ngày 13/12/2019

Thursday , 19 Dec 2019

Kỳ vé 12KS50 mở thưởng ngày thứ Sáu 13/12/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS49 Mở Thưởng Ngày 06/12/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 12KS49 Mở Thưởng Ngày 06/12/2019

Friday , 13 Dec 2019

Kỳ vé 12KS49 mở thưởng ngày thứ Sáu 06/12/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS48 Mở Thưởng Ngày 29/11/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS48 Mở Thưởng Ngày 29/11/2019

Friday , 06 Dec 2019

Kỳ vé 11KS48 mở thưởng ngày thứ Sáu 29/11/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS47 Mở Thưởng Ngày 22/11/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS47 Mở Thưởng Ngày 22/11/2019

Friday , 29 Nov 2019

Kỳ vé 11KS47 mở thưởng ngày thứ Sáu 22/11/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS46 Mở Thưởng Ngày 15/11/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS46 Mở Thưởng Ngày 15/11/2019

Thursday , 21 Nov 2019

Kỳ vé 11KS46 mở thưởng ngày thứ Sáu 15/11/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS45 Mở Thưởng Ngày 08/11/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS45 Mở Thưởng Ngày 08/11/2019

Friday , 15 Nov 2019

Kỳ vé 11KS45 mở thưởng ngày thứ Sáu 08/11/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS44 Mở Thưởng Ngày 01/11/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 11KS44 Mở Thưởng Ngày 01/11/2019

Friday , 08 Nov 2019

Kỳ vé 11KS44 mở thưởng ngày thứ Sáu 01/11/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 30/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS43 Mở Thưởng Ngày 30/10/2019

Thursday , 31 Oct 2019

Kỳ vé 10KS43 mở thưởng ngày thứ Sáu 25/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 18/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS42 Mở Thưởng Ngày 18/10/2019

Friday , 25 Oct 2019

Kỳ vé 10KS42 mở thưởng ngày thứ Sáu 18/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS41 Mở Thưởng Ngày 11/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS41 Mở Thưởng Ngày 11/10/2019

Thursday , 17 Oct 2019

Kỳ vé 10KS41 mở thưởng ngày thứ Sáu 11/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS40 Mở Thưởng Ngày 04/10/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 10KS40 Mở Thưởng Ngày 04/10/2019

Friday , 11 Oct 2019

Kỳ vé 10KS40 mở thưởng ngày thứ Sáu 04/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS39 Mở Thưởng Ngày 27/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS39 Mở Thưởng Ngày 27/9/2019

Friday , 04 Oct 2019

Kỳ vé 09KS39 mở thưởng ngày thứ Sáu 27/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS38 Mở Thưởng Ngày 20/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS38 Mở Thưởng Ngày 20/9/2019

Friday , 27 Sep 2019

Kỳ vé 09KS38 mở thưởng ngày thứ Sáu 20/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS37 Mở Thưởng Ngày 13/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS37 Mở Thưởng Ngày 13/9/2019

Friday , 20 Sep 2019

Kỳ vé  09KS37 mở thưởng ngày thứ Sáu 13/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS36 Mở Thưởng Ngày 06/9/2019

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 09KS36 Mở Thưởng Ngày 06/9/2019

Friday , 13 Sep 2019

Kỳ vé  09KS36 mở thưởng ngày thứ Sáu 06/9/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Thuận đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
8561582
Hôm nay 04904
Tuần này 04904
Tháng này 043300
Tổng truy cập 8561582
Trực tuyến
Gửi câu hỏi