Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

 1. Thư mời họp đại hội đồng cổ đông;
 2. Chương trình đại hội đồng cổ đông thành lập;
 3. Giấy ủy quyền-Xác nhận đại hội đồng cổ đông thành lập;
 4. Thông báo đề cử, ứng cử;
 5. Mẫu đề cử ứng cử Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát;
 6. Phiếu góp ý đại hội đồng cổ đông thành lập;
 7. Thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử đại hội đồng cổ đông;
 8. Tờ trình thông qua điều lệ công ty;
 9. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa;
 10. Tờ trình số lượng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập;
 12. Dự thảo điều lệ công ty cổ phần In;

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11437757
Hôm nay 011489
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11437757
Trực tuyến
Gửi câu hỏi