Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.

Công Bố Thông Tin Cổ Phần Hóa

Các quyết định liên quan đến cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương:

 1. Quyết định số 163/QĐ-XS ngày 29/09/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương về việc chuyển Chi nhánh Nhà máy In thành Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương;
 2. Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương;
 3. Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương;
 4. Quyết định số 237/QĐ-BCĐ ngày 15/12/2017 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương;
 5. Quyết định số 247/QĐ-XS ngày 30/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương v/v phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa và đơn vị tư vấn cổ phần hóa;
 6. Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp;
 7. Công văn số 2438/UBND-VX ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương;
 8. Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên In tổng hợp Bình Dương;
 9. Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 06/08/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương;
 10. Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 06/08/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương (tiếng Anh).
 11. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản
 12. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương án dòng tiền chiết khấu
 13. Phương án cổ phần hóa công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương;
 14. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
 15. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017;
 16. Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2017-08/10/2017 của Chi nhánh Nhà máy In;
 17. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương;
 18. Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương;
 19. Thông báo bán đấu giá cổ phần (bản tiếng Việt);
 20. Thông báo bán đấu giá cổ phần (bản tiếng Anh);
 21. Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần (bản tiếng Việt);
 22. Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần (bản tiếng Anh);
 23. Quy chế bán đấu giá cổ phần do SGDCK Tp.HCM ban hành;
 24. Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần.

Xổ Số Bình Dương

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11431417
Hôm nay 05149
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11431417
Trực tuyến
Gửi câu hỏi